Obnovení právovárečných vrat

Termín konání akce 31. 5. 2019 — 30. 6. 2019
Čas konání akce 10:00 - 18:00
Vstupné
Pivovarské muzeum v Plzni

Obnovení právovárečných vrat

K letošní oslavě šedesátin Pivovarského muzea jsme připravili muzeu malý dárek. Do historického kamenného portálu právovárečných vrat, který byl na muzejní dvorek osazen při vzniku muzea, přibyla letos dřevěná vrata, aby dnes již skoro zapomenutá plzeňská kuriozita dostala nový vzhled a více připomínala svou původní slávu. Prkna na vrata byla použita z nepotřebných starých prken přímo z muzejní půdy. A vrata samotná zhotovili naši pivovarští bednáři, kované hřeby vyrobili kovářští učni ze školy v Oselcích.

Ojedinělým exponátem na dvorku muzea je kamenný pozdně gotický portál z 16. století, přenesený zásluhou Jana Hejtmánka z domu č. 39 v nedaleké Malé ulici, který byl na konci 50. let zbořen. Dům, který v polovině 19. století vyhořel, zůstával dlouhá léta ruinou, obrácenou do ulice starým portálem se stlučenými vraty. Patřil rodině plzeňského purkmistra Františka Pecháčka. Na dům se vztahovalo právo várečné. To bylo středověké privilegium měšťanů vařit a čepovat ve svém domě pivo.

V Plzni získalo toto právo výjimečného významu, když se 250 právovárečných rodin rozhodlo společně založit Měšťanský pivovar v Plzni, který poprvé uvařil unikátní ležák 5. října 1842. „Právo“ jak se v Plzni říkalo tak zajišťovalo svému majiteli podíl na zisku věhlasného Měšťanského pivovaru v Plzni, což představovalo až desetitisíce korun ročně. Mezi veřejností se vžilo, že v Plzni stačí mít ruinu s rozbitými vraty a získat tak ročně ohromný majetek. Vrata se tak na počátku 20. století fotila jako plzeňská rarita na turistické pohlednice.

Vstupné

Upozornění

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví jsou až do odvolání prohlídkové trasy a zážitkové programy pro veřejnost uzavřeny. Děkujeme za pochopení!

V případě dotazů nás kontaktujte na reservations@asahibeer.cz nebo na čísle +420 377 062 888 od pondělí do pátku v čase 9:00 – 17:00 hodin.

Nastavení soukromí

Zde můžete nastavit provolení pro jednotlivá Cookies.

Uložit