Historie archivu

foto 1b, knihy v archivu

V depozitářích archivu je uloženo bohatství, které tu zanechali plzeňští právovárečníci a jejich pokračovatelé od dob založení pivovaru. Jejich odkaz je stále živý, protože jedním z cílů archivářovy práce je, aby po generace ukládané dokumenty byly součástí aktuálního dění, aby s jejich pomocí „goodwill“ značky Plzeňský Prazdroj stále stoupal.  

Zakladatelé Měšťanského pivovaru v Plzni, jehož je dnešní pivovar pokračovatelem, věděli hned od začátku, že o vznikající dokumenty je třeba pečovat a zacházet s nimi patřičným způsobem, aby zůstaly zachovány pro budoucí generace. První zmínky o registratuře a jejím uložení v uzamčené skříni najdeme proto již na prvních stránkách nejstarší knihy zápisů ze zasedání správní rady z let 1843 – 1851.

foto 1c. depozitář

Historie Ústředního archivu akciové společnosti Plzeňský Prazdroj je spletitá. Je nástupcem archivů Měšťanského pivovaru v Plzni a Prvního plzeňského akciového pivovaru v Plzni, které fungovaly do roku 1945. Prvních 10 let po válce nebyla činnosti archivu věnována odpovídající pozornost. V té době došlo pravděpodobně ke ztrátám mnoha cenných dokumentů.

Teprve v roce 1956 byl na základě Vyhlášky ministerstva vnitra č. 153 zřízen podnikový archiv národního podniku Plzeňské pivovary. Jeho faktická činnost začala ale až v roce 1958. Od té doby soustředil archiv písemné dokumenty nejen všech plzeňských, ale i západočeských pivovarů, které byly součástí dnešního nástupce – Plzeňského Prazdroje, a.s., jehož dokumenty se do archivu v posledních letech ukládají.

Součástí archivu byla do roku 2011 i rozsáhlá spisovna pivovaru, kam jsou ukládány dokumenty skupiny S – převážně účetní doklady – ze všech útvarů akciové společnosti. Písemnosti v rozsahu zhruba 10 000 bm jsou uloženy na 2 místech – v budově archivu u vodárenské věže a v budově zvané „Kaiser“ v areálu bývalého pivovaru Gambrinus. V současné době spadá spisovna do odd. Financí a obhospodařuje ji jedna zaměstnankyně.

| |

Nenechte si ujít ...

12.12.2010 - 31.12.2010

Najdete nás na Facebooku ...

19.7.2013

Prestižní ocenění pro trasu Pilsner Urquell

více »

Chystané akce

5.6.2014 - 28.9.2014

Výstava "Vzpomínka na c.k. vojáky ze zemí Koruny české 1914-1918"

 Výstava, jež dokumentuje poslední roky Rakousko-Uherské monarchie v Pivovarském muzeu v Plzni.

více »

6.9.2014 - 27.9.2014

Víkendová linka historického autobusu

Víkendová linka historického autobusu v průběhu září spojující hlavní plzeňské turistické cíle.

více »

26.9.2014 - 27.9.2014

Den českého piva - zpestřené prohlídky pivovarů

Zpestřené prohlídky pivovarů Gambrinus, Velké Popovice a Radegast ve Dnech českého piva. Nenechte si ujít jedinečnou návštěvu pivovarů za speciální cenu.

více »

Užitečné odkazy

8.3.2012

Česká hostelová asociace

logo cz

28.7.2014

Cyklisté vítáni

Plzeňský Prazdroj obhájil certifikaci

CV_2008